top of page
mittpusterom_edited.jpg

Mitt Pusterom

Tid til deg!

Er noe gjenkjennbart?

Indre uro - stress - slitenhet - lav selvfølelse - lav selvtillit - vonde opplevelser - lite kontakt med egne følelser - undertrykte følelser - en streng indre dialog - vanskelige relasjoner - mangel på egenkjærlighet.

 

Vi har alle ulike behov, ulik bakgrunn og er på ulike steder i livet, men å bli sett, lyttet til og heiet på, trenger vi alle innimellom.

Jeg tilbyr et pusterom til deg, samtale, veiledning og/eller terapi. Som Relasjons og EQ-terapeut vil mitt fokus være på emosjonell intelligens, ta alle følelser på alvor og lytte etter de svar du selv sitter med.

Har du et ønske om å gå dypere i deg selv, revurdere egne sannheter, bli kjent med ditt indre barn eller bearbeide og ta undertrykte følelser som sitter i kroppen på alvor, vil jeg anbefale EQ-terapi (les mer her). En svært  effektiv og nydelig måte å hjelpe seg selv på synes jeg.

For å bestille time hos en EQ terapeut behøver du ingen henvisning fra fastlege. EQ-terapi, utført av medlemmer i Norsk forening for EQ-terapeuter, er godkjent som et alternativt behandlingstilbud fra Helsedirektoratet. 

Jeg jobber ut i fra et ikke-dømmende verdisyn og tror på at alt henger sammen, tanker, sjel og kropp. I mitt PUSTE perspektiv vil du få et innblikk i mine tanker:

 

 

P

Personen deg

Hver enkelt er viktig! Jeg liker å se på oss som mesterlige kunstverk, med dyp respekt for hvert eneste "lag" som har gjort oss til de vi er.

U

Undre seg

For meg er det viktig å ha en ikke-dømmende tilnærming. Å møte hver enkelt med undring, nysgjerrighet, og et oppriktig ønske om å forstå. Jeg tror alle gjør så godt de kan ut ifra sine forutsetninger.

S

Stoppe opp

La oss puste dypt, senke skuldrene, og stoppe litt opp. Gi oss tid til å lytte. Skape plass til utvikling og vekst, ved å finne muligheter og bearbeidelse i det som er vanskelig og oppleves fastlåst.

T

Tror på

Bevisstgjøre og gi støtte til egne valg ut i fra de verdier som er viktige for deg. La selvtillit og selvfølelse vokse. Jeg tror på deg!

E

Egenkjærlighet

 Relasjonen til deg selv er viktig. Med økt emosjonell intelligens og en vennlig, kjærlig og støttende indre dialog, vil egenkjærligheten vokse.

You are
Beautiful!

- Mitt Pusterom -

bottom of page